​ДЕЛМА

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ИНЖИНЕРИНГ И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО

Производи

 

Фирмата ДЕЛМА постои од декември 1992 година. Специјализирана е за:

Изработки на резервни делови по документација на странката или според постоечки дел за кој ние правиме цртеж, а потоа истиот го обработуваме ;
Репарација на поскапи делови и нивно враќање во првобитна функционална мера.
Ремонт на машини.