​ДЕЛМА

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ИНЖИНЕРИНГ И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО

Контакт

 

ДЕЛМА ДООЕЛ- Скопје

 Владо Стојковски , управител


Бул Борис Трајковски бр55 реон 40( во кругот на стакларница)
1000 Скопје, Р. Македонија
 

  email:   delma_vlado@yahoo.com


  тел:       +389 2 24 60 507

  моб      +389 71 340 425

 Владо : +389 70 219 342

 

Name  
Email  
Message  

 


Бул Борис Трајковски бр55 реон 40( во кругот на стакларница)
1000 Скопје, Р. Македонија

 

 delma_vlado@yahoo.com