​ДЕЛМА

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ИНЖИНЕРИНГ И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО

 

Фирмата ДЕЛМА постои од декември 1992 година. Специјализирана е за:

Изработки на резервни делови по документација на странката или според постоечки дел за кој ние правиме цртеж, а потоа истиот го обработуваме ;
Репарација на поскапи делови и нивно враќање во првобитна функционална мера.
Ремонт на машини.

   Машинскиот парк на нашата фирма се состои од:

 

1.Струг РА  Ф300/1500 (Ф 600х1500)

2.Класична глодалка Arno Moro со работни димензии 1100х350х400

3.Копирна хидраулична глодарка

4.Струг PA 300/2000

5,Струг TNP Ф 250/3000

6.Краткоодна рендисалка КР - 500

7.Радијална дупчалка

8.Капитална брусилка BUA.31  со работни можности : Ф 420х 3600 и внатрешно брусење

9.Алатна брусилка Moevica

10.Алатна брусилка за округло брусење Ф 250х500

11.Глодало дупчалка BORVEK, BH 100 димензии 1000х1250, носивост 2,5 тона, димензија на оската x=1000, y=1000, z=700 вратило 800

12.ЦНЦ Глодалка со 4оски   320х320х500

13,Копирна глодалка H 400 со димензии на оски 350x400x700, 

14.Класишна глодалкка со деимензии на оски 350x350x1100

 

Напомена: Сите машини се во добра функција и геометрија.

Во можност сме да изработуваме делови со точност :

- за ротациони делови до 0,002 - 0,005 mm

- за куќишта до 0,01 .

Фирмата ДЕЛМА има голема референца во нашата Република, ќе се обидеме да наброиме некои од фирмите за кои со години изработуваме големи количини на резервни делови, и тоа:

 

 

Микросан - Прилеп
Благој Ѓорев -Велес
Европа АД- Скопје
Тутунски Комбинат - Прилеп
Жито Битола - Битола
ЈУГ Завод за заварување- Скопје
Вебтек-Скопје
Бучим - Радовиш
Фени - Кавадарци
Леарница за Олово и Цинк - Ресен
Макстил - Скопје
Алатни Машини -Скопје
Факом- Скопје
Печатница ДЕ ГАМА -Скопје
Печатница Интерграфика- Скопје
Печатница Дастел Папер -Скопје
Алкалоид - Скопје
Бетон - Скопје
Аутомакедонија - Скопје
Те Те Пласт - Скопје
Бима Трејд - Скопје
Интерпласт - Скопје
Институт за заварување ЈУГ - Скопје
МХП Сеал Инжинеринг - Скопје
МЗТ Ремонт и Сервис - Скопје
Брако - Велес
РЖ Институт-Скопје
Автогума-Скопје
Јака 80 - Скопје
И.М.М. - Пробиштип