​ДЕЛМА

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ИНЖИНЕРИНГ И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО

Professional metal processing

Professional metal processing

Professional metal processing

Почитувани посетители,
Ви благодариме што ја посетивте нашата интернет страна
Тука ќе Ви бидат презентирани дел од производите и услугите кои ги нуди нашата компанија,
а кои можете да ги погледнете во делот кој што е назначен под името Производи. За сите дополнителни информации Ви стоиме на располагање.

Нашата компанија е со долгогодишно искуство...!!

 

СЕРТИФИКАТ

Склопови и куќишта

Репарација 

Резервни делови

Запчаник, ланчаник